Gazeta Horyniecka

Gazeta Horyniecka to czasopismo regionalne wydawane przez nasze Stowarzyszenie.

Redaktor naczelny – Paweł Rydzewski (w latach 2014 – 2022, obecnie vacat)
Redaktorzy – Mariusz Lewko, Marian Szymański, Grzegorz Woźny, Krzysztof Woźny

Gazeta Horyniecka jest pismem wydawanym od 2005 roku. Do tej pory ukazało się 58 numerów. Skład redakcji był zmienny. Gazeta jest w pełni niezależnym i samofinansującym się medium, którego istnienie oparte jest wyłącznie na pracy społecznej autorów tekstów i członków redakcji.

W numerze 50 – jubileuszowym Mariusz Lewko napisał: „W czasie trzynastu lat funkcjonowania Gazety Horynieckiej swoje artykuły na jej łamach zamieściło 156 autorów. (…) Opublikowane zostały 1072 artykuły, poczynając od małych wzmianek do dużych, kilkustronicowych materiałów. Na łamach pisma umieszczono 2037 zdjęć, często unikatowych, pochodzących z domowych archiwów. Gdyby połączyć wszystkie numery Gazety w jedno wydawnictwo liczyłoby ono 1540 stron (bez wliczania okładek); najkrótszy był numer 1 (marzec 2005) mający 12 stron, a najdłuższy 48 (lipiec- wrzesień 2017) zawierający 56 stron. Okładki Gazety od początku jej wydawania są kolorowe. Początkowo ich autorem był Grzegorz Woźny, a od 2014 do. 2022 roku projektował je Paweł Rydzewski.” Trzeba dodać, że ostatnie numery GH liczyły po 72 strony. Na prośbę Staatsbibliothek w Berlinie, od kilku lat wysyłamy egzemplarze do SBB działu Europy Wschodniej.

Zamawianie wysyłki pocztowej Gazety: gazeta.hz@gmail.com

Reklama