Gazeta Horyniecka

Gazeta Horyniecka to czasopismo regionalne wydawane przez nasze Stowarzyszenie (przykładowe artykuły dostępne na stronie roztoczepoludniowe.com)

Redaktor naczelny – Paweł Rydzewski
Redaktorzy – Mariusz Lewko, Marian Szymański, Grzegorz Woźny, Krzysztof Woźny

Gazeta Horyniecka jest pismem wydawanym od 2005 roku. Do tej pory ukazało się 56 numerów. Skład redakcji był zmienny. Gazeta jest w pełni niezależnym i samofinansującym się medium, którego istnienie oparte jest wyłącznie na pracy społecznej autorów tekstów i członków redakcji. Obecnie ukazuje się 2 razy w roku. Cechą specyficzną Gazety (pochodną specyfiki SPZH) jest unikatowe grono współpracowników, ludzi pochodzących z różnych miejscowości, reprezentujących różne środowiska społeczne, zawody i pasje. Musi być coś szczególnego w Stowarzyszeniu i Gazecie, iż grupuje tak wiele, tak różnych osób gotowych działać dla wspólnego celu.

Obecnie w druku jest 57 numer Gazety.

W numerze 50 – jubileuszowym Mariusz Lewko napisał: „W czasie trzynastu lat funkcjonowania Gazety Horynieckiej swoje artykuły na jej łamach zamieściło 156 autorów. (…) Opublikowane zostały 1072 artykuły, poczynając od małych wzmianek do dużych, kilkustronicowych materiałów. Na łamach pisma umieszczono 2037 zdjęć, często unikatowych, pochodzących z domowych archiwów. Gdyby połączyć wszystkie numery Gazety w jedno wydawnictwo liczyłoby ono 1540 stron (bez wliczania okładek); najkrótszy był numer 1 (marzec 2005) mający 12 stron, a najdłuższy 48 (lipiec- wrzesień 2017) zawierający 56 stron. Okładki Gazety od początku jej wydawania są kolorowe. Początkowo ich autorem był Grzegorz Woźny, a od 2014 roku projektuje je Paweł Rydzewski.” Trzeba dodać, że ostatnie numery GH liczyły po 72 strony. Na prośbę Staatsbibliothek w Berlinie, od kilku lat wysyłamy egzemplarze do SBB działu Europy Wschodniej.

Kilkadziesiąt artykułów z Gazety Horynieckiej jest opublikowanych w wersji elektronicznej na stronie roztoczepoludniowe.com.

Kontakt: roztocze@gmx.com

Zamawianie wysyłki pocztowej Gazety: gazeta.hz@gmail.com