Książki

Staraniem naszego Stowarzyszenia, ukazała się książka Mariana Szymańskiego, Horyniecki cmentarz, Horyniec – Zdrój 2021, wyd. SPZH. Książkę wydano w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (więcej – w zakładce Projekty).

Reklama