Ogłoszenia

WALNE ZEBRANIE SPZH

Horyniec-Zdrój, 18.09.2021 r.

SPZH.2.09.21

Członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Horynieckie
j

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 25 pkt. 7 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 17:00 w świetlicy obok stadionu sportowego przy ul. Lipowej w Horyńcu-Zdroju (termin I). W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w II terminie 28 września 2021 r. o godz. 17:15 w tym samym miejscu. Planowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Powołanie protokolanta
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w okresie od czerwca 2020 r. do września 2021 r.
  6. Ocena Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego SPZH za 2020 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZH za 2020 r.
  8. Wnioski i sprawy różne – dyskusja o planach działalności Stowarzyszenia w okresie 2021-2022 r.
  9. Zamknięcie obrad

Prosimy o potwierdzenie udziału w zebraniu do dnia 24.09.2021 r. SMS-em: 506-128-979 lub na e- mail: spzh@horyniec.net

Zachęcamy do przygotowania pomysłów, wniosków i koncepcji projektowych do dyskusji nad programem działalności Stowarzyszenia w latach 2021-2022.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Horynieckie
j

OGŁOSZENIE O NABORZE WOLONTARIUSZY

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej poszukuje wolontariuszy, którzy są zainteresowani świadczeniem wolontariatu w okresie 16-18 września 2021 r. w ramach realizacji zadania „Zabytkowy cmentarz w Horyńcu-Zdroju -ratujmy od zapomnienia” dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla Dziedzictwa”.

Pełna treść ogłoszenia (pdf)

Pełna treść ogłoszenia (doc)

Reklama