Projekty

INFORMACJA


Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej realizuje zadanie pn. „Zabytkowy Cmentarz w Horyńcu-Zdroju- ocalmy od zapomnienia” – które uzyskało dofinansowanie w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa” – edycja 2021.


Głównym celem zadania jest inwentaryzacja i waloryzacja kamiennych nagrobków wykonanych przez kamieniarzy z bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego reprezentowanego na cmentarzu w Horyńcu-Zdroju. Zadanie obejmuje m.in. inwentaryzację zabytkowych nagrobków, wykonanie internetowej, interaktywnej, mapy (planu) cmentarza z funkcjonalnością nawigacji GPS, instalację tablic informacyjnych, wydanie publikacji związanej z zagadnieniem oraz działania edukacyjne dla młodzieży. Ważnym elementem projektu będzie zaangażowanie lokalnej społeczności w zakresie wolontariatu, w ramach którego zostaną przeprowadzone prace porządkowe w obrębie zabytkowej części cmentarza, co jednocześnie stworzy okazję do zapoznania się z wartością historyczną i artystyczną bruśnieńskich dzieł. Zadanie realizowane jest we współpracy z Gminą Horyniec-Zdrój i Szkołą Podstawową w Horyńcu-Zdroju.

ZADANIE DOFINANSOWANE JEST Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania 55 737 zł

Całkowita wartość zadania 65 737 zł

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa -Wspólnie dla dziedzictwa”

Reklama